MySQL / MariaDB’de Büyük Boyutlu SQL Script’lerini Çalıştırmak

phpMyAdmin İçe Aktar (Import) sayfasından büyük boyutlu SQL script’lerini içe aktarmak mümkün olmuyor çünkü timeout (zaman aşımı) hatası ile karşılaşılıyor.

Büyük boyutlu SQL dosyalarını içe aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • Komut satırını (Terminal, Komut İstemi veya PowerShell) açın.
  • Aşağıdaki komutu vererek MySQL komut satırını açın.
mysql -u kullaniciadi -p
  • Aşağıdaki komutu vererek içe aktarmak istediğiniz veritabanını seçin.
use veritabani_adi;
  • Aşağıdaki komutu vererek SQL dosyasını içe aktarma işlemini başlatın.
source dosya_adi.sql;

Örnek ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

C:\XAMPP\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 273
Server version: 10.4.11-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use veritabanim;
Database changed
MariaDB [veritabanim]> source C:\Users\Sinan\Desktop\veritabanim_yedek.sql
Query OK, 0 rows affected (0.282 sec)

Query OK, 2 rows affected (0.004 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

Query OK, 0 rows affected (0.416 sec)

MariaDB [veritabanim]> exit
Bye

C:\XAMPP\mysql\bin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir